MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku Nedir?

Miras; miras bırakanın ölümünün ardından mirasçılarına kalan tüm hak, alacak, malvarlığı ve borçların tümüdür. Miras bırakanın ardından, yasal mirasçıların söz konusu hak ve alacakları temin amacıyla herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın tüm hak ve alacaklar kendiliğinden yasal mirasçılara geçmektedir.

Miras hukuku alanında yasal mirasçılar arasında çeşitli uyuşmazlıklar doğmaktadır. Bizler, oluşabilecek söz konusu uyuşmazlıkların, Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde çözüme kavuşturulabilmesi adına sizlere dikkat ve özen ile hukuki yardım sağlamaktayız.

Miras Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

  • Tenkis davaları
  • Mal paylaşım davaları
  • Vasiyetname hazırlanması
  • Miras ve taksim sözleşmesi
  • Vasiyetnamenin iptali davası
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası
  • Mirasın kabul ve reddine ilişkin davalar
  • Mirasçılık belgesi alınması (Veraset İlamı)

Manavgat Miras Hukuku