DİĞER HUKUKİ HİZMETLER

Sunduğumuz Diğer Hukuki Hizmetler

  • Resmi dairelerde iş takibi
  • Sürekli danışmanlık hizmetleri
  • Fesih ihbarnamesi hazırlanması
  • Taşınmaz tahliye davaları ve takipleri
  • İhtarname ve protesto düzenlenmesi
  • Dava veya cevap dilekçesi hazırlanması
  • İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması
  • Taşınır, taşınmaz kira sözleşmesi hazırlanması