İŞ HUKUKU

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku; işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İş Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

  • Danışma hizmetleri
  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü dava işlemler
  • İş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davalaları
  • İşçilik alacaklarına ilişkin (maaş, kıdem, ihbar, vs.) alacak davaları ve takip işlemleri

Manavgat İş Hukuku